Józefów - informacje


20.741
mieszkańców Józefowa
9.836
mężczyzn
10.905
kobiet

3.634
w wieku przedprodukcyjnym

12.493
w wieku produkcyjnym

4.614
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

61
zawarto małżeństw

178
urodzeń

197
zgonów

-19
przyrost naturalny
miasto Józefów
dochody

149.143.152
wydatki

133.118.528
struktura wydatków Józefowa

421
0,000%
Rolnictwo i łowiectwo

23.579
0,018%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

5.734.952
4,308%
Transport i łączność

10.489.930
7,880%
Administracja publiczna

2.806.438
2,108%
Gospodarka mieszkaniowa

110.756
0,083%
Działalność usługowa

113.679
0,085%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.698.751
1,276%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

455.740
0,342%
Obsługa długu publicznego

678.275
0,510%
Różne rozliczenia

38.834.724
29,173%
Oświata i wychowanie

322.103
0,242%
Ochrona zdrowia

2.273.208
1,708%
Pomoc społeczna

13.200
0,010%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.557.771
1,170%
Edukacyjna opieka wychowawcza

28.668.806
21,536%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.591.230
1,947%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.788.462
2,095%
Kultura fizyczna i sport

33.956.504
25,508%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-11-26 14:28
REKLAMA
pogoda Józefów
-4.4°C
wschód słońca: 07:17
zachód słońca: 15:28
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Józefowie

kiedy
2023-12-02 18:00
miejsce
Centrum Swobodna Przestrzeń,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-02 18:00
miejsce
Centrum Swobodna Przestrzeń,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-02-10 18:00
miejsce
Centrum Swobodna Przestrzeń,...
wstęp biletowany